• SANI MAX żel biobójczy mycie sanitariatów 1L

Symbol: 11128548287
11.40
szt. Do przechowalni
Opinie
brak ocen
Wysyłka w ciągu 24 godziny
Cena przesyłki 11.9
Odbiór osobisty 0
Paczkomaty InPost 11.9
Kurier 19
Kurier (Pobranie) 40
Dostępność Duża dostępność
Waga 0.15 kg

Zamówienie telefoniczne: 504141236

Zostaw telefon

SANI MAX ŻEL 1L

pH14

Professional Do użytku profesjonalnego

Koncentrat

D 2 1 0

POZWOLENIE NA OBRÓT: 7355/18

Opis: Żelowy środek do mycia i dezynfekcji WC oraz powierzchni w sanitariatach

Właściwości: Skutecznie usuwa osady i naloty organiczne, dezynfekuje powierzchnie, działając bakterio i grzybobójczo. Aktywny chlor eliminuje nieprzyjemne zapachy. Bezpieczny do ceramiki, powierzchni emaliowanych i armatury.

Zastosowanie: Do codziennego mycia, dezynfekcji i doczyszczania powierzchni urządzeń sanitarnych - muszli klozetowych / pisuarów / bidetów / umywalek / kabin prysznicowych / brodzików / uszczelnień silikonowych urządzeń / spoin glazury ściennej / armatury. Skutecznie usuwa osady i naloty organiczne zapobiegając ich ponownemu powstawaniu. Aktywny chlor eliminuje nieprzyjemne zapachy / produkt bezpieczny do wszelkich powierzchni odpornych na zasady oraz armatury.

Sposób użycia: Koncentrat rozprowadzić aplikatorem lub gąbką na powierzchni / pozostawić na 15 min. / obficie spłukać wodą.

Ostrzeżenia: Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia: podchloryn sodu, alkohol, C12-14, etoksylowany, siarczan, sole sodowe, wodorotlenek sodu. H410 Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki; H290 Może powodować korozję metali; H314 Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu; EUH031 W kontakcie z kwasami uwalnia toksyczne gazy; EUH206 Uwaga! Nie stosować razem z innymi produktami. Może wydzielać niebezpieczne gazy (chlor); P101 W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę; P102 Chronić przed dziećmi; P264 Dokładnie umyć ręce po użyciu; P280 Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy; P301+P330+P331 W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: wypłukać usta. NIE wywoływać wymiotów; P304+P340 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić mu warunki do swobodnego oddychania; P305+P351+P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać; P501 Zawartość/pojemnik usuwać do zbiorników do segregacji odpadów obecnych w swojej gminie. Pierwsza pomoc: W kontakcie ze skórą: zdjąć zanieczyszczoną odzież. Narażone partie skóry zmyć dokładnie wodą.

Przechowywanie: przechowywać tylko w oryginalnych, szczelnie zamkniętych opakowaniach w suchym, chłodnym i dobrze wentylowanym pomieszczeniu. Postępowanie z odpadami: odpadowy produkt oraz opakowanie usuwać do uprawnionego zakładu unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych. Rozcieńczony produkt można usuwać do kanalizacji.

Substancja czynna: aktywny chlor uwalniany przez podchloryn sodu 18,10 - 19,15 g/l

Znakowanie wg 1907/2006/WE (REACH), 2015/830/EU

image
Stan Nowy
Marka Dolphin
Podpis
E-mail
Zadaj pytanie
  • Producenci