• SANI CLEAN fresh nano mycie sanitariatów 10L

Symbol: 11128076401
123.48
szt. Do przechowalni
Opinie
brak ocen
Wysyłka w ciągu 24 godziny
Cena przesyłki 11.9
Odbiór osobisty 0
Paczkomaty InPost 11.9
Kurier 19
Kurier (Pobranie) 40
Dostępność Duża dostępność
Waga 0.15 kg

Zamówienie telefoniczne: 504141236

Zostaw telefon

SANI CLEAN FRESH NANO 10L

Professional

pH1,5

Do użytku profesjonalnego

Gotowy do użycia

D 2 4 5

Opis: Kwaśny gotowy NANO-środek do mycia w sanitariatach

Właściwości: Gotowy do użycia, kwaśny NANO-środek, na bazie kwasu metanosulfonowego, skutecznie usuwający naloty pochodzenia organicznego i nieorganicznego - kamień, rdzę, resztki mydła i nacieki wodne. Zawarte NANO-cząsteczki krzemu chronią czyszczoną powierzchnię przed osadzaniem się brudu, ułatwiając utrzymanie czystości. Działa antystatycznie, nadaje połysk i pozostawia świeży kwiatowy zapach.

Zastosowanie: Do codziennego mycia urządzeń sanitarnych, jak również glazury ściennej, kabin prysznicowych i armatury łazienkowej.

Sposób użycia: Rozpylić na mytej powierzchni i wytrzeć suchą szmatką lub czyściwem do sucha.

Ostrzeżenia: Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia: Eye Irrit. 2: H319 - Działa drażniąco na oczySkin Irrit. 2: H315 - Działa drażniąco na skórę Zwroty wskazujące środki ostrożności: P101: W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę P102: Chronić przed dziećmi P264: Dokładnie umyć ręce po użyciu P280: Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy P302+P352: W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody P305+P351+P338: W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać P337+P313: W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza P501: Zawartość/pojemnik usuwać do zbiorników do segregacji odpadów obecnych w swojej gminie Informacja uzupełniająca: EUH208: Zawiera Mieszanina poreakcyjna 5-chloro-2- metylo-2H-izotiazol-3-onu [nr WE 247-500-7] i 2-metylo-2H-izotiazol-3-onu [nr WE 220-239-6] (3:1). Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej

Składniki: Niejonowe środki powierzchniowo-czynne (% (m/M.) < 5), Kompozycje zapachowe; alergenne substancje zapachowe: Cynamal amylu (AMYL CINNAMAL), Cytral (CITRAL), Linalol (LINALOOL). Środki konserwujące.

Przechowywać poza zasięgiem dzieci. Nie połykać.

Znakowanie wg 1907/2006/WE (REACH), 2015/830/EU

image
Stan Nowy
Marka Dolphin
Podpis
E-mail
Zadaj pytanie
  • Producenci