• SANI ACID aroma gel powierzchnie ceramiczne 5L

Symbol: 11128528745
50.76
szt. Do przechowalni
Opinie
brak ocen
Wysyłka w ciągu 24 godziny
Cena przesyłki 11.9
Odbiór osobisty 0
Paczkomaty InPost 11.9
Kurier 19
Kurier (Pobranie) 40
Dostępność Duża dostępność
Waga 0.15 kg

Zamówienie telefoniczne: 504141236

Zostaw telefon

SANI ACID AROMA GEL 5L

D223

Opis: Kwaśny koncentrat żelowy do mycia sanitariatów

Właściwości: Koncentrat na bazie kwasu metano-sulfonowego, skutecznie usuwający naloty pochodzenia organicznego i nieorganicznego - mydło, kamień, rdzę, wykazujący również właściwości dezynfekcyjne.

Zastosowanie: Koncentrat żelowy do codziennego mycia i pielęgnacji urządzeń sanitarnych - muszli klozetowych, pisuarów i bidetów. Może być stosowany w zakładach przetwórstwa spożywczego, gastronomii i służby zdrowia. W koncentracie zalecany do wszelkich powierzchni ceramicznych i nieemaliowanych. Nie stosować koncentratu na powierzchnie chromowane i emaliowane.

Sposób użycia: Muszle klozetowe, pisuary, bidety - koncentrat rozprowadzić równomiernie na powierzchni sanitariatu i spłukać po krótkiej chwili.

Ostrzeżenia: Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia: Skin Corr. 1A: H314 - Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu. Zwroty wskazujące środki ostrożności: P101: W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. P102: Chronić przed dziećmi. P264: Dokładnie umyć ręce po użyciu. P280: Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy. P301+P330+P331: W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: wypłukać usta. NIE wywoływać wymiotów. P304+P340: W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić mu warunki do swobodnego oddychania. P305+P351+P338: W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. P501: Zawartość/pojemnik usuwać do zbiorników do segregacji odpadów obecnych w swojej gminie. Substancje, które mają wpływ na klasyfikację: Kwas fosforowy(V); Kwas metanosulfonowy.

Składniki: Niejonowe środki powierzchniowo czynne % (m/M.) < 5 Kompozycje zapachowe. Un1760 MATERIAŁ ŻRĄCY CIEKŁY, I.N.O. (Kwas fosforowy(V)

Przechowywać poza zasięgiem dzieci. Nie połykać.

Znakowanie wg 1907/2006/WE (REACH), 2015/830/EU

image
Stan Nowy
Marka Dolphin
Podpis
E-mail
Zadaj pytanie
  • Producenci