• SANI ACID aroma dry mycie sanitariatów 1L

Symbol: 11128100416
11.52
szt. Do przechowalni
Opinie
brak ocen
Wysyłka w ciągu 24 godziny
Cena przesyłki 11.9
Odbiór osobisty 0
Paczkomaty InPost 11.9
Kurier 19
Kurier (Pobranie) 40
Dostępność Duża dostępność
Waga 0.15 kg

Zamówienie telefoniczne: 504141236

Zostaw telefon

SANI ACID AROMA DRY 1L

Professional Do użytku profesjonalnego

pH1

Koncentrat

D 2 2 6

Opis: Kwaśny koncentrat nieżelowy do mycia w sanitariatach

Właściwości: Koncentrat na bazie kwasu metano-sulfonowego, skutecznie usuwający naloty pochodzenia organicznego i nieorganicznego, mydło, kamień, rdzę, wykazujący również właściwości dezynfekcyjne.

pH 1% roztworu roboczego ( 1:100 ): 4

Zastosowanie: Do codziennego mycia urządzeń sanitarnych, jak również wszelkich powierzchni w sanitariatach, posadzek i glazury ściennej. Może być stosowany w zakładach przetwórstwa spożywczego, gastronomii i służby zdrowia. Zalecany w koncentracie do ceramicznych urządzeń sanitarnych, a na pozostałe powierzchnie chromowane i emaliowane stosować w odpowiednim rozcieńczeniu.

Sposób użycia: Muszle klozetowe, pisuary, bidety, umywalki - koncentrat. Wanny, brodziki i umywalki - 50 ml do 200 ml /10l wody. Posadzka, glazura ścienna, armatura - 50 do 200 ml /10 l wody..

Ostrzeżenia: Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia: Skin Corr. 1A: H314 - Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu Zwroty wskazujące środki ostrożności: P260: Nie wdychać pyłu/dymu/gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy P264: Dokładnie umyć ręce po użyciu P280: Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy P301+P330+P331: W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: wypłukać usta. NIE wywoływać wymiotów P304+P340: W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić mu warunki do swobodnego oddychania P305+P351+P338: W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać P310: Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem P501: Zawartość/pojemnik usuwać zgodnie z obowiązującymi przepisami (Dz.U. 2010 nr 185 poz. 1243, Dz.U. 2010 nr 249 poz. 1674.) Informacja uzupełniająca: EUH208: Zawiera Dipenten. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej. Substancje, które mają wpływ na klasyfikację: Kwas fosforowy(V); Kwas metanosulfonowy

Składniki: Niejonowe środki powierzchniowo-czynne (% (m/m) < 5), Kompozycje zapachowe; Alergenne substancje zapachowe: Cynamal amylu (AMYL CINNAMAL), Cytral (CITRAL), Linalol (LINALOOL). Un1760 MATERIAŁ ŻRĄCY CIEKŁY, I.N.O. (Kwas fosforowy(V)

Przechowywać poza zasięgiem dzieci. Nie połykać.

Znakowanie wg 1907/2006/WE (REACH), 2015/830/EU

image
Stan Nowy
Marka Dolphin
Podpis
E-mail
Zadaj pytanie
  • Producenci