• POWER CLEAN - mycie, doczyszczanie posadzek 10L

Symbol: 11101339946
130.56
szt. Do przechowalni
Opinie
brak ocen
Wysyłka w ciągu 24 godziny
Cena przesyłki 11.9
Odbiór osobisty 0
Paczkomaty InPost 11.9
Kurier 19
Kurier (Pobranie) 40
Dostępność Duża dostępność
Waga 0.15 kg

Zamówienie telefoniczne: 504141236

Zostaw telefon

POWER CLEAN 10L

Professional Do użytku profesjonalnego

Koncentrat

D 1 4 0

pH14

Opis: Koncentrat do gruntownego doczyszczania posadzek

Właściwości: Alkaliczny i niskopieniący, bezzapachowy koncentrat, wyróżniający się bardzo szerokim zakresem działania i wysoką skutecznością w gruntownym doczyszczaniu wszelkich silnych zabrudzeń.

pH 1% roztworu roboczego ( 1:100 ): 12

Zastosowanie: Do gruntownego doczyszczania wszelkich wodoodpornych posadzek kamiennych, gresowych, betonowych, szkliwionych oraz PCV i tworzyw sztucznych, odpornych na alkalia. Może być stosowany w zakładach przetwórstwa spożywczego, gastronomii i służby zdrowia.

Sposób użycia: Maszynowo lub ręcznie w rozcieńczeniu od 50 ml do 200 ml / 10 l wody.

Ostrzeżenia: Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia: Skin Corr. 1B: H314 - Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu Zwroty wskazujące środki ostrożności: P260: Nie wdychać pyłu/dymu/gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy P264: Dokładnie umyć ręce po użyciu P280: Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy P301+P330+P331: W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: wypłukać usta. NIE wywoływać wymiotów P304+P340: W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić mu warunki do swobodnego oddychania P305+P351+P338: W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać P310: Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem P501: Zawartość/pojemnik usuwać zgodnie z obowiązującymi przepisami (Dz.U. 2010 nr 185 poz. 1243, Dz.U. 2010 nr 249 poz. 1674.) Substancje, które mają wpływ na klasyfikację: Wodorotlenek sodu; Alkohol, C9-11, etoksylowany (4 EO); Alkohole, C6-12, etoksylowane; Kwas etidronowy

Składniki: Niejonowe środki powierzchniowo czynne (5 <= % (m/m) < 15) Anionowe środki powierzchniowo czynne (5 <= % (m/m) < 15), EDTA (kwas etylenodiaminotetraoctowy) i jego sole (% (m/m) < 5), Fosfoniany (% (m/m) < 5). Un1760 MATERIAŁ ŻRĄCY CIEKŁY, I.N.O.(Wodorotlenek sodu) Przechowywać poza zasięgiem dzieci. Nie połykać.

Znakowanie wg 1907/2006/WE (REACH), 2015/830/EU

image
Stan Nowy
Marka Dolphin
Podpis
E-mail
Zadaj pytanie
  • Producenci