• PLAST Clean czyszczenie tworzyw sztucznych 1L

Symbol: 11125002840
29.88
szt. Do przechowalni
Opinie
brak ocen
Wysyłka w ciągu 24 godziny
Cena przesyłki 11.9
Odbiór osobisty 0
Paczkomaty InPost 11.9
Kurier 19
Kurier (Pobranie) 40
Dostępność Duża dostępność
Waga 0.15 kg

Zamówienie telefoniczne: 504141236

Zostaw telefon

PLAST CLEAN 1L

Professional Do użytku profesjonalnego

pH11

D 5 5 0

Gotowy do użycia

Opis: Gotowy środek do czyszczenia tworzyw sztucznych

Właściwości: Gotowy do użycia, alkaliczny środek do i czyszczenia i pielęgnacji materiałów z tworzyw sztucznych. Dzięki zawartym komponentom skutecznie usuwa i doczyszcza zabrudzenia, zatłuszczenia oraz wszelkie osady z powierzchni, zabezpieczając przed ponownym zabrudzeniem.

Zastosowanie: Zalecany do wszelkich powierzchni z tworzyw sztucznych oraz pokrytych sztuczną powłoką, wewnątrz i na zewnątrz budynków. Szczególnie polecany do elementów wyposażenia biurowego i mieszkalnego, ram okiennych oraz mebli i sprzętu ogrodowego.

Sposób użycia: Równomiernie rozpylić na mytej powierzchni i wytrzeć do sucha czyściwem lub suchą szmatką.

Ostrzeżenia: Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia: Eye Irrit. 2: H319 - Działa drażniąco na oczy Skin Irrit. 2: H315 - Działa drażniąco na skórę. Zwroty wskazujące środki ostrożności: P101: W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę P102: Chronić przed dziećmi P264: Dokładnie umyć ręce po użyciu P280: Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy P302+P352: W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody P305+P351+P338: W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać P337+P313: W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza P501: Zawartość/pojemnik usuwać do zbiorników do segregacji odpadów obecnych w swojej gminie. Informacja uzupełniająca: EUH208: Zawiera Mieszanina poreakcyjna 5-chloro2-metylo-2H-izotiazol-3-onu [nr WE 247-500-7] i 2-metylo-2H-izotiazol-3-onu [nr WE 220-239-6] (3:1). Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej

Składniki: Niejonowe środki powierzchniowo czynne % (m/m) < 5. Kompozycje zapachowe. Alergenne substancje zapachowe: d-Limonen (D-LIMONENE). Środki konserwujące.

Przechowywać poza zasięgiem dzieci. Nie połykać.

Znakowanie wg 1907/2006/WE (REACH), 2015/830/EU

image
Stan Nowy
Marka Dolphin
Podpis
E-mail
Zadaj pytanie
  • Producenci