• GRILL Cleaner doczyszczanie, odtłuszczanie 5L

Symbol: 11140455656
98.16
szt. Do przechowalni
Opinie
brak ocen
Wysyłka w ciągu 24 godziny
Cena przesyłki 11.9
Odbiór osobisty 0
Paczkomaty InPost 11.9
Kurier 19
Kurier (Pobranie) 40
Dostępność Duża dostępność
Waga 0.15 kg

Zamówienie telefoniczne: 504141236

Zostaw telefon

GRILL CLEANER 5L

pH14

D 5 0 0

Gotowy do użycia

Professional Do użytku profesjonalnego

Opis: Gotowy środek do mycia i czyszczenia grilli

Właściwości: Skutecznie usuwa przypalone zanieczyszczenia pozostawiając czystą i odtłuszczoną powierzchnię.

Zastosowanie: Szczególnie przeznaczony do mycia i czyszczenia grilli, rusztów piekarników i kominków oraz szyb piekarniczych i kominkowych. Polecany również do płyt i rusztów piecyków gazowych oraz elektrycznych.

Sposób użycia: Stosować bez rozcieńczania, nanosząc niewielką ilość środka na czyszczoną powierzchnię za pomocą spryskiwacza, gąbki lub czyściwa i pozostawić na kilka minut. Następnie zmyć powierzchnię bieżącą wodą i pozostawić do wyschnięcia. W przypadku trudnych do usunięcia zabrudzeń czynność powtórzyć.

Ostrzeżenia: Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia: Skin Corr. 1A: H314 - Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu Zwroty wskazujące środki ostrożności: P260: Nie wdychać pyłu/dymu/gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy P264: Dokładnie umyć ręce po użyciu P280: Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy P301+P330+P331: W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: wypłukać usta. NIE wywoływać wymiotów P304+P340: W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić mu warunki do swobodnego oddychania P305+P351+P338: W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać P310: Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzemP501: Zawartość/pojemnik usuwać zgodnie z obowiązującymi przepisami (Dz.U. 2010 nr 185 poz. 1243, Dz.U. 2010 nr 249 poz. 1674.) Substancje, które mają wpływ na klasyfikację: Wodorotlenek sodu; Wodorotlenek potasu; 2-aminoetanol; D-Glucopyranose, oligomers, decyl octyl glycosides

Składniki: Niejonowe środki powierzchniowo czynne % (m/M.) < 5. Fosforany % (m/m) < 5. Amfoteryczne środki powierzchniowo czynne % (m/m) < 5. Un1760 MATERIAŁ ŻRĄCY CIEKŁY, I.N.O. (Wodorotlenek sodu) Przechowywać poza zasięgiem dzieci. Nie połykać.

Znakowanie wg 1907/2006/WE (REACH), 2015/830/EU

image
Stan Nowy
Marka Dolphin
Podpis
E-mail
Zadaj pytanie
  • Producenci