• GRESOL - mycie, gruntowne czyszczenie posadzek 5L

Symbol: 11101447644
73.08
szt. Do przechowalni
Opinie
brak ocen
Wysyłka w ciągu 24 godziny
Cena przesyłki 11.9
Odbiór osobisty 0
Paczkomaty InPost 11.9
Kurier 19
Kurier (Pobranie) 40
Dostępność Duża dostępność
Waga 0.15 kg

Zamówienie telefoniczne: 504141236

Zostaw telefon

GRESOL 5L

Professional Do użytku profesjonalnego

Koncentrat

D 1 5 0

pH13

Opis: Koncentrat do gruntownego doczyszczania posadzek

Właściwości: Alkaliczny i niskopieniący, bezzapachowy koncentrat do wszelkich silnie zanieczyszczonych posadzek. Wyróżnia się bardzo dobrą skutecznością działania w gruntownym doczyszczaniu i usuwaniu specyficznych zabrudzeń.

pH 1% roztworu roboczego ( 1:100 ): 10

Zastosowanie: Do doczyszczania wszelkich wodoodpornych posadzek kamiennych, gresowych, betonowych, szkliwionych oraz PCV i tworzyw sztucznych, odpornych na alkalia. Dzięki zawartym składnikom szczególnie polecany do usuwania śladów po gumie, kauczuku i sadzy.

Sposób użycia: Maszynowo lub ręcznie w rozcieńczeniu od 50 do 150 ml /10 l wody .

Ostrzeżenia: Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia: Eye Dam. 1: H318 - Powoduje poważne uszkodzenie oczu Skin Irrit. 2: H315 - Działa drażniąco na skórę Zwroty wskazujące środki ostrożności: P264: Dokładnie umyć ręce po użyciu P280: Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy P302+P352: W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody P305+P351+P338: W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać P310: Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem P332+P313: W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza. Substancje, które mają wpływ na klasyfikację: Alkohol, C9-11, etoksylowany (4 EO); Wersenian czterosodowy; Alkohole, C6-12, etoksylowane; Wodorotlenek sodu

Składniki: Niejonowe środki powierzchniowo-czynne (5 <= % (m/m) < 15), EDTA (kwas etylenodiaminotetraoctowy) i jego sole (% (m/m) < 5), Fosfoniany (% (m/m) < 5).

Przechowywać poza zasięgiem dzieci. Nie połykać.

Znakowanie wg 1907/2006/WE (REACH), 2015/830/EU

image
Stan Nowy
Marka Dolphin
Podpis
E-mail
Zadaj pytanie
  • Producenci