• FLOOR Clean płyn do mycia i pielęgnacji podłóg 1L

Symbol: 11097688371
12.72
szt. Do przechowalni
Opinie
brak ocen
Wysyłka w ciągu 24 godziny
Cena przesyłki 11.9
Odbiór osobisty 0
Paczkomaty InPost 11.9
Kurier 19
Kurier (Pobranie) 40
Dostępność Duża dostępność
Waga 0.15 kg

Zamówienie telefoniczne: 504141236

Zostaw telefon

FLOOR CLEAN

Professional Do użytku profesjonalnego

pH7,5

Koncentrat

D 1 0 0

Opis: Koncentrat do ręcznego mycia posadzek

Właściwości: Alkaliczny koncentrat, neutralny w roztworze roboczym, o bardzo dobrych

właściwościach myjących i zabezpieczających posadzkę przed ponownym, nadmiernym

zabrudzeniem. Skutecznie myje, szybko odparowuje i odświeża, pozostawiając przyjemny

kwiatowy zapach.

pH 1% roztworu roboczego ( 1:100 ): 6

Zastosowanie: Do ręcznego, bieżącego mycia i pielęgnacji wszelkich wodoodpornych

posadzek oraz wykładzin z PCV oraz innych powierzchni z tworzyw sztucznych. Skuteczny

na powierzchniach o niewielkim stopniu zabrudzenia.

Sposób użycia: Stosować w rozcieńczeniach:

50 do 100ml / 10l wody, w zależności od stopnia zabrudzenia posadzki

Ostrzeżenia: Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia: Eye Irrit. 2: H319 - Działa drażniąco na oczy Zwroty wskazujące

środki ostrożności: P101: W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę P102:

Chronić przed dziećmi P264: Dokładnie umyć ręce po użyciu P280: Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę

oczu/ochronę twarzy P305+P351+P338: W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut.

Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać P337+P313: W przypadku utrzymywania się

działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza P501: Zawartość/pojemnik usuwać do

zbiorników do segregacji odpadów obecnych w swojej gminie Informacja uzupełniająca: EUH208: Zawiera Mieszanina

poreakcyjna 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-onu [nr WE 247-500-7] i 2-metylo-2H-izotiazol-3-onu [nr WE 220-239-6] (3:1).

Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej Składniki: Anionowe środki powierzchniowoczynne % (m/M.) < 5 EDTA (kwas

etyleno-diaminotetraoctowy) i jego sole % (m/m) < 5, Fosfoniany % (m/m) < 5, Niejonowe środki powierzchniowoczynne %

(m/m) < 5. Amfoteryczne środki powierzchniowoczynne % (m/m) < 5. Kompozycje zapachowe. Alergenne substancje

zapachowe: 2- (4-tert-butylobenzylo)propionaldehyd (BUTYLPHENYL METHYLPROPIONAL), a-heksylcynamaldehyd (HEXYL

CINNAMAL), Cytronelol (CITRONELLOL). Przechowywać poza zasięgiem dzieci. Nie połykać.

Znakowanie wg 1907/2006/WE (REACH), 2015/830/EU

image
Stan Nowy
Marka Dolphin
Podpis
E-mail
Zadaj pytanie
  • Producenci