• DOLPHIN GREEN TEA odświeżacz powietrza 0,75L

Symbol: 11135897158
35.76
szt. Do przechowalni
Opinie
brak ocen
Wysyłka w ciągu 24 godziny
Cena przesyłki 11.9
Odbiór osobisty 0
Paczkomaty InPost 11.9
Kurier 19
Kurier (Pobranie) 40
Dostępność Duża dostępność
Waga 0.15 kg

Zamówienie telefoniczne: 504141236

Zostaw telefon

DOLPHIN GREEN TEA 0,75L

Professional

pH6

Do użytku profesjonalnego

Gotowy do użycia

D 6 2 0

Opis: Skoncentrowany odświeżacz powietrza

Właściwości: Skoncentrowany zapach odświeżający do wszelkich pomieszczeń, na bazie olejków eterycznych i alkoholu. Dzięki trwałej kompozycji, eliminuje wszelkie nieprzyjemne zapachy, pozostawiając uczucie świeżości przez dłuższy czas.

Zastosowanie: Odświeżacz powietrza do stosowania we wszelkich pomieszczeniach użyteczności publicznej oraz domowych, ze szczególnym uwzględnieniem sanitariatów.

Sposób użycia: Rozpylić za pomocą atomizera w mało widocznych miejscach lub w urządzeniach sanitarnych..

Ostrzeżenia: Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia: Flam. Liq. 3: H226 - Łatwopalna ciecz i pary. Zwroty wskazujące środki ostrożności: P210: Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić P233: Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty P240: Uziemić i połączyć pojemnik i sprzęt odbiorczy P241: Używać przeciwwybuchowego sprzętu P280: Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy P370+P378: W przypadku pożaru: Użyć gaśnicy proszkowej typu ABC do gaszenia. P403+P235: Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu. Przechowywać w chłodnym miejscu P501: Zawartość/pojemnik usuwać do zbiorników zgodnie z prawem dotyczącym odpowiednio odpadów niebezpiecznych lub pojemników i odpadów w pojemnikach. Informacja uzupełniająca: EUH208: Zawiera a-heksylcynamaldehyd, Cytronelol, Dimetylocykloheks-3-en-1-karboaldehyd, Geraniol, Linalol, Mieszanina poreakcyjna 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-onu [nr WE 247-500-7] i 2-metylo-2H-izotiazol-3-onu [nr WE 220-239-6] (3:1), Olejek cytrynowy, Pomarańcza, słodka, ekstrakt. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej

Składniki: Kompozycje zapachowe. Un1993 MATERIAŁ ZAPALNY CIEKŁY, I.N.O. (etanol)

Przechowywać poza zasięgiem dzieci. Nie połykać.

Znakowanie wg 1907/2006/WE (REACH), 2015/830/EU

image
Stan Nowy
Marka Dolphin
Podpis
E-mail
Zadaj pytanie
  • Producenci