• ACTIV FLOOR usuwanie warstw polimerowych 5L

Symbol: 11104997265
177.48
szt. Do przechowalni
Opinie
brak ocen
Wysyłka w ciągu 24 godziny
Cena przesyłki 11.9
Odbiór osobisty 0
Paczkomaty InPost 11.9
Kurier 19
Kurier (Pobranie) 40
Dostępność Mało
Waga 5 kg

Zamówienie telefoniczne: 504141236

Zostaw telefon

ACTIV FLOOR 5L

Opis: Koncentrat do usuwania warstw polimerowych

Właściwości: Alkaliczny koncentrat do gruntownego doczyszczania wszelkich powierzchni posadzkowych, doskonale przygotowujący posadzki przed położeniem nowych warstw zabezpieczających, gwarantując ich trwałość.

pH 1% roztworu roboczego ( 1:100 ): 9

Zastosowanie: Do gruntownego doczyszczania wszelkich powierzchni posadzkowych, zabezpieczonych zwykłymi i poliuretanowymi polimerami.

Sposób użycia: Maszynowo lub ręcznie w rozcieńczeniach: zwykłe polimery - 0,5 l do 3 l / 10 l wody warstwy polimerowe poliuretanowe - koncentrat

Ostrzeżenia: Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia: Eye Dam. 1: H318 - Powoduje poważne uszkodzenie oczu. Skin Irrit. 2: H315 - Działa drażniąco na skórę. Zwroty wskazujące środki ostrożności: P264: Dokładnie umyć ręce po użyciu. P280: Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy. P302+P352: W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody. P305+P351+P338: W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. P310: Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem. P332+P313: W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza. Substancje, które mają wpływ na klasyfikację: 2-aminoetanol; Alkohol, C9-11, etoksylowany (4 EO); Wersenian czterosodowy

Składniki: Niejonowe środki powierzchniowo-czynne (% (m/m) < 5), EDTA (kwas etylenodiaminotetraoctowy) i jego sole (% (m/m) < 5).

Przechowywać poza zasięgiemdzieci. Nie połykać.

Znakowanie wg 1907/2006/WE (REACH), 2015/830/EU

image
Stan Nowy
Marka Dolphin
Podpis
E-mail
Zadaj pytanie
  • Producenci